CENTRUM KULTURY POLSKIEJ W ODESSIE

Odessa ma bogatą historię mocnozwiązaną z Polską. Według J. Długosza pierwsi Polacy w rejonie Odessy pojawili się w 1415 r., to stąd Jagiełło sprowadzał do  kraju pszenicę. Odessa została założona w 1794 r., pierwszymi mieszkańcami byli Włosi, Niemcy, Francuzi i Polacy. Tu wznieśli pałace Potoccy, Braniccy, Sobańscy. W Odessie mieszkali polscy lekarze, adwokaci, naukowcy. Bywali tu J.U. Niemcewicz, J.I. Kraszewski, przebywał na zesłaniu w 1825r.A. Mickiewicz. Swój ślad w architekturze zostawili polscy architekci F. Gąsiorowski,  L. Włodek, J. Sieradzki.
W sierpniu 1990 rokupowołano Polskie Kulturalno-Oświatowe Towarzystwo im. A. Mickiewicza, którego założycielami byli N.Szarlewicz, Z. Zajączkowska, W. Bielecka, P. Machnacz, M. Olszańska, L. Pietrasik, W. Ziedkow.Od roku 1995 oficjalna nazwa Stowarzyszenia brzmi Związek Polaków na Ukrainie Oddział im. A. Mickiewicza w Odessie. W latach 1995-2017 prezesem był pan Tadeusz Załucki, który pełni funkcję prezesa honorowego.
W 2018 roku za wielki wkład i wpływ na tworzenie, upowszechnienie i ochronę kultury polskiej nasze Stowarzyszenie otrzymało odznaczenie ministerialne  „Zasłużony dla kultury Polskiej”
Celami naszej organizacji są: kultywowanie i rozpowszechnianie dorobku historycznego, kulturalnego i tradycji polskich, nauka języka polskiego, umacnianie poczucia przynależności narodowej wśród młodego pokolenia.
Przy naszym Stowarzyszeniu każdy może rozwinąć swoje talenty.


Szkoła Sobotnio-Niedzielna przy Związku Polaków na Ukrainie Oddział im. Adama Mickiewicza w Odessie, w który każdy chęntny ma możliwość uczyć się języka polskiego z elementami wiedzy o kulturze, tradycjach i historii Polski.


Chór „Polskie Kwiaty”

Członkowie chóru to  osoby w wieku od 13 do 80 lat, przedstawiciele różnych zawodów, które łączy umiłowanie muzyki i śpiewu. W repertuarze chóru znajdują się utwory religijne, patriotyczne, ludowe, rozrywkowe.


Studio Teatralne im. Aleksandra Fredry

Aktorzy grupy teatralnej działającej od 2007 r. W skład ponad dwudziestoosobowej grupy wchodzą osoby w wieku od 18 do 80 lat o różnym poziomie językowym.  Zespół zrealizował wiele projektów, których efektem były spektakle teatralne: „Dziady” A. Mickiewicza, „Zemsta”, „Gwałtu, co się dzieje” A. Fredry,  bajki dla dzieci: „Kopciuszek” „Kot w butach”.


Studio teatralne „POLOT”

Grupa założona w 2010 r. przez reżysera Małgorzatę Płochotnik. W swoim repertuarze artyści mają zarówno klasyczne, jak i autorskie spektakle, m.in. „Miłość zwycięża wszystko” (2010), „Thais z Aten” (2011), „Awangarda” (2012), „Damy i huzary” (2014), „Witajcie w naszej bajce” (2016), „Mój Chopin” (2016), „Teatr” (2017).W 2015 i 2017 roku „POLOT” został laureatem II i IV Międzynarodowego Festiwalu Teatru Ukraińskiego w Krakowie „Wschód-Zachód”.  W 2017 r. Studio Teatralne zostało laureatem XVIII Ogólnoukraińskiego Festiwalu Młodzieżowych Teatrów „Teatralna Sesja”.


„Kolorowe Jarmarki”

To zespół wykonujący muzykę pop. Grupa bierze udział we wszystkich imprezach organizowanych w Stowarzyszeniu, promuje w Odessie polską piosenkę na imprezach plenerowych i kameralnych spotkaniach.


Zespół Artystyczny „Krakowiaczek”

Uczestnikami zespołu są dzieci w wieku od 5 do 10 lat.Dzieci poznają polskie tradycje, historię  poprzez różnorodne środki wyrazu artystycznego: muzykę, taniec, śpiew.


„Kreatywne Mickiewiczówny”

Grupa kreatywnych pań, któreza pomocą rozmaitych technik rękodzielniczych tworzą ozdoby, dekoracje,  małe prezenty umilające życie społeczności Stowarzyszenia.


Kółko rękodzielnictwa „Plotące z sercem”

Skupia  osoby, dla których dwa druty i kłębek wełny nie mają tajemnic. Potrafią wyczarować  z nich rzeczy wyjątkowe i niezwykłe. Tworzą dla siebie i dla innych. W poniedziałki „siedzą jak anioł dzieweczki, przędą sobie, przędą jedwabne niteczki”*
*Jan Czeczot


Klub Seniora „Polonia”

To miejsce z niezwykłą atmosferą, dla osób które „młodość górną i durną”* mają za sobą. Chcą spotykać się w gronie przyjaciół, rozwijać i realizować swoje pasje, dzielić się nimi z innymi.
*Adam Mickiewicz


Kontakty:

Adres siedziby: ul. Aleksandrowski prospekt, 6, 65-045 Odessa, Ukraina

Telefon/ faks: +380487261771

e-mail: polonia.od.ua@gmail.com

strona internetowa: www.polonia.od.ua

fb: https://www.facebook.com/polonia.od.ua/


WYCIECZKI PO ODESSIE

WYCIECZKA DO KATAKUMB ODESSY