BRANŻOWE MUZEA I MUZEA INSTYTUTÓW


MUZEUM KINA ODESKIEGO ODDZIAŁU

ZWIĄZKU NARODOWEGO FILMOWCÓW UKRAINY

aleja Francuski, 33 | +38048-233-95-38

tryb pracy: 11:00 – 17:00, przerwa obiadowa: nie, wyjściowy: Sb, Nd

wstęp nieodpłatny

MUZEUM-EKSPOZYCJA KINA

+38097-500-42-88, +38063-606-59-83

tryb pracy: 10:00 – 17:00, przerwa obiadowa: nie, wyjściowy: Sr, Pt

Muzeum kina Odeskiego oddziału związku narodowego Filmowców Ukrainy rozlokowane na terytoria Odeskiej wytwórni filmowej w willi, należeć do przejęcia władzy bolszewikami Diemidowoj — San-Donato.

W muzeum znajduje się ponad dziesięciu tysięcy jednostek przechowywania — to materiały, świadczące o kinematograficznym działaniu w Odessie zaczynając z wynalazku kina i do naszych dni. Ogólnodostępna ekspozycja razwiornuta tylko w jednym pokoju placem 28 metrów kwadratowych. W niej wystawione różne eksponaty — od wynalazku mieszkańcem Odessy Iosif Timczenko pierwszego (w ciągu dwóch lat do Lumière) aparatu dla sjomki i manifestacje posuwającego się przedstawiania, pierwszych w Odessie kinoatielje «Mirograf», «Mizrach», Borisow, Charitonow i innych i do prace «Odeskiej wytwórni filmowej filmów fabularnych» aż do 1941 roku, kiedy dla Związku Radzieckiego zaczęła się druga wojna światowa. Pozostałe pomieszczenia — to wypełnione do sufitu półki, zachowujące rarytasy, artefakty, historyczne materiały o kinie w Odessie, które, z braku ekspozycyjnych placów, na razie nie mogą szeroko zostać ogłoszonymi. A ostatnie lata muzeum był stworzony katalog filmów odeskiej produkcji od 1917 po 2004 lata z ilustracjami i opisami.


MUZEUM KOTWIC (pod gołym niebem)

ul. Nadmorska, 6 (morwokzał)

Ekspozycja muzeum kotwic pod gołym niebem rozmieszcza się na morskim cumowisku za budynkiem morwokzała i hotelem „Odessa” (zdjęcie z lewej strony), przed budynkiem święcie-Nikołajewski świątyni, w pobliżu jachtklubu „Odessa”. wcześniej duża część kotwic znajdowali się w Muzeum morskiej floty (spalić się nieco lot w tył), ale w 2007 roku pojawili się na nowym miejscu. Stopniowo ekspozycję uzupełniły kilka kotwic, znalezionych przez entuzjastów w pobliżu Odessy, Zatoki, Bierdiańsku.

*Do wiadomości: na herbie Odiessy przedstawiony kotwica-kot z czterema łapami.

Zwykłym interesantom zorientować się w przedmiocie zainteresowania pozwolą na wyjaśniające tabliczki, a w dni powszednie w dzień osobliwi przewodnicy — głośniki.

tryb pracy całodobowy

wstęp nieodpłatny


ZOOLOGICZNE MUZEUM

ODESKIEGO NARODOWEGO UNIWERSYTETU

zaułek Szampański, 2 | +38048-268-45-47

Zoologiczne muzeum Odeskiego narodowego uniwersytetu im. I. I. Miecznikowa – jeden z najstarszych muzeów Ukrainy. Przy odkryciu Cesarskiego Noworosyjskiego uniwersytetu w Odessie 1 (13) maja 1865 r., podstawę jego ekspozycji i funduszów utworzyli unikatowe kolekcje profesora A. D. Nordmana, przekazane przez niego Riszeljewskomu liceum w 1849 r. Pierwszym kuratorem zoologicznego muzeum Cesarskiego Noworosyjskiego Uniwersytetu w 1865 – 1869 gg. był pospolitym profesorem I. A. Markuzen. Nie tylko wznowił studiowanie miejscowej fauny, szczególnie morski, ale też aktywnie sprzyjał zdobywaniu dla muzeum nowych preparatów. W 1865 r. przez niego zostało zdobyte wiele eksponatów różnych systematycznych grup bezkręgowych, a oprócz ich i wypchany ssaków. W okres 1867-1868 rokuw, z inicjatywy profesorzy Markuzena byli kupionymi wartościowymi kolekcjami egzotycznych ptaków (w tej liczbie 120 rodzajów z wyspy Jawa) i ryby. W kształtowaniu się muzeum aktywny udział przyjmowali profesorzy. I. I. Miecznikow, A. O. Kowalewskij, N. I. Bernsztejn i inny

Ekspozycja i fundusze muzeum są wykorzystywane studentami przy pisowni kursowych i prac dyplomowych, w muzeum umocowuje się wiedza, otrzymywana na wykładach. Strojowi z zaniatijami studentów tu przeprowadzają się wycieczki z uczniami, wczasowicz sanatoriów, uczestnikami olimpiad. Ilość interesantów osiąga 10 tysięcy na rok.

Dzisiaj zoologiczne muzeum – strukturalne dzielenie biologicznego wydziału, jego naukowa i szkoleniowa baza. On zajmuje 3 ekspozycyjnych sali ogólnym placem 1200 kw. m. Objętość kolekcji – 56 tys. jednostek przechowywania, z których wystawia się 7,5 tys. eksponatów.

tryb pracy: 10:00 – 16:30, przerwa obiadowa: nie, wyjściowy: Sb, Nd

wstęp nieodpłatny


MUZEUM HISTORII

ODESKIEJ AKADEMII NARODOWEJ SPOŻYWCZYCH TECHNOLOGII

ul. Linowa, 112 | +38048-712-42-67

Znaczną pracę po wychowaniu studentów przeprowadza muzeum akademii szkoleniowo-wychowawcze centrum, które pomaga kształtowaniu u studentów rozumienia roli i znaczenia wybranej specjalności, znajomości historii akademii i swojego kraju, uczucia głębokiego szacunku do wszystkich założycielom i uczonym akademie.

Muzeum historii akademii (Odeskiej technologicznej instytucji przemysłu spożywczego im. M. W. Łomonosowa) został założony zgodnie 20 czerwca 1973 roku zarządzenia rektora W. F. Czajkowskiego. Cały ekspozycyjny materiał (dokumenty, książki, kopie, fotografiki, albumy fotografii absolwentów zeszłych lat, rzeczy osobiste, pamiątki, podarowane przez gości, z życzeniami adresy i t. d.) wystawiony w muzealnych wystawach, na obrotowych bramkach obrotowych.

tryb pracy: 09:00 – 17:00, przerwa obiadowa: nie, wyjściowy: Sb, Nd

wstęp nieodpłatny


MUZEUM HISTORII

INSTYTUCJI OCZNYCH CHORóB i TKANKOWEJ TERAPII

im. W. P. FIŁATOWA AMN UKRAINY

aleja Francuski, 49 / 51, 2 – j piętro (Laboratorium) | +38096-370-84-09

23 listopada 1999 Uczona rada Instytutu podjęła decyzję o uwiecznieniu pamięci twórcy i pierwszego dyrektorzy Instytutu. Na frontonie budynku instytutu pojawiło się nowe wyważanie: «naukowo-badawcza instytucja ocznych chorób i tkankowej terapii nazwy akademika W. P. Fiłatowa», a w jego pokoju do pracy był odtworzonym gabinet-muzeum akademika W. P. Fiłatowa, gdzie i dzisiaj wszystko zachowuje się w takim samym wyglądzie, którym i było przy jego życiu…

Dzisiaj w «muzealno-wystawowy kompleks nazwy akademika W. P. Fiłatowa» wchodzą gabinet-muzeum, pamiątkowe dom-muzeum po adresie Francuska aleja, 53 – dom, w którym żył akademik W. P. Fiłatow, muzeum, znajdujący się na drugim piętrze laboratoryjnego korpusu. W kompleksie przedstawione ekspozycje, opowiadające o życiu i działaniu wielkiego uczony-oftalmologa akademika W. P. Fiłatowa, o rozwoju odeskiej oftalmologicznej szkoły i oftalmologicznej nauki. Ekspozycja utrzymuje unikatowe fotografiki, rękopisy, listy, unikatowe wydawania, rzeczy osobiste i materiały fotograficzne rodziny W. P. Fiłatowa. W sali wystawowej przedstawione jego odrestaurowany artystyczny roboty i dziedzictwo literackie.

tryb pracy: po poprzedniej dogoworionnosti

wycieczka: 5 grn


MUZEUM HISTORII

ORGANÓW SPRAW WEWNĘTRZNYCH ODESKIEGO ODWODZIA

ul. Żydowska, 14 | +38048-779-40-51

Muzeum otworzyło się 5 listopada 1980 r. w sąsiedztwie z wydział spraw wewnętrznych (teraz — główny urząd MSW Ukrainy w Odeskim obwodzie). Ekspozycje opowiadają o historii organów spraw wewnętrznych od chwili stworzenia i do naszego czasu. Wśród eksponatów muzeum — konfiskowana u bandytów broń, broń i forma milicji wriemion wojny domowej, fotografiki i dokumenty pierwszych pracowników odeskiego wydziału śledczego, archiwalne dokumenty, rzeczy osobiste pracowników. Jest wypchany służbowo-poszukiwawczego psa po nazwie Rzym. Z pomocą tego psa zostało otwarte ponad 200 przestępstw, zatrzymane 526 przestępców. Jest dokumentami o byłych pracownikach Odeskiego wydziału kryminalnego, a później znanych pisarzach — Jewgienije Katajewie (Pietrowie) i Aleksandrze Kozaczinskom. Wszystkiego w muzeum 7637 eksponatów.

Muzeum znajduje się w byłej kamienicy czynszowej Anatry, zbudowanym w 1892 r. architektom A. O. Biernadaccy. W 1909-1915 rr. w tym domu żył i pracował wiolonczelista, muzykalny pedagog, profesor Je. F. Brambiłła.

tryb pracy: 10:00 – 16:00, przerwa obiadowa: nie, wyjściowy: Sb, Nd


MUZEUM HISTORII STRAŻY POŻARNEJ

ul. Staroportofrankowska, 1 | +38099-097-02-74

Muzeum jest czynne na podstawie pożarnej części № 3, gdzie w ciągu 20 lat demonstrowała się pożarno-techniczna wystawa. Wśród eksponatów – końsko-beczkowej wejście, ręki pożarna pompa XIX wieku, makiety starej i współczesnej techniki, prawdziwa pożarna instalacja, archiwalne fotografiki. W sali pamięci awarii do CZAES ustalona diorama «Wybuch na czwartym bloku energetycznym Czarnobylskiej elektrowni atomowej».

tryb pracy: 10:00 – 16:00, przerwa obiadowa: nie, wyjściowy: Sb, Nd

wstęp nieodpłatny


MUZEUM HISTORII ODESKIEJ KOLEI

ul. Stepowa, 44 | +38048-727-69-16

W 1985 roku na mocy zachujących się artefaktów było otwarte muzeum historii Odeskiej kolei.

Jak zawiadomili w obsłudze prasowej przedsięwzięcia, teraz zbiory muzealne liczą koło 1 tysiąca 200 rarytasów, wśród których stare archiwalne dokumenty, mapy, fotografiki, różne nagrody, kolejowy inwentarz, firmowe ubranie zeszłych lat i inne rzeczy, które posiadają dużą wartość i stają się duchową własnością.

Poszukiwanie dokumentalno-historycznych materiałów i uzupełnianie funduszu muzeum stają się procesem, który nie kończy się.

tryb pracy: 08:00 – 17:00, przerwa obiadowa: 12:00 – 13:00, wyjściowy: Sb, Nd

wstęp nieodpłatny


MUZEUM HISTORII PUB „ODESGORELEKTROTRANS”

ul. Wodociągowa, 1/2 | +38048-717-54-00

Przedsiębiorstwo użyteczności publicznej «Odesgoreliektrotrans» staje się jednym z najstarszych przedsiębiorstw spedycyjnych Ukrainy. Jego historia wschodzi na 1880 r. kiedy «Belgijskie społeczeństwo Odeskich końsko-żelaznych dróg» zaczęło budownictwo i eksploatację wagoników z końskiej, a następnie i z parowym ciągiem. Bardziej trzydziestu lat po odeskim ulicom posuwali się konki. Ogólna długość drogi zestawiała 47.3 wiorsty. Lisz 24 września 1910 r. w Odessie puścili pierwszy tramwaj.

A 7 listopada 1945 r. doszło do skutku uroczyste odkrycie trolejbusowego ruchu w Odessie. W ogóle, pierwsza linia została zbudowana jeszczo w 1941 r., jednak jejo w odkryciu przeszkodziła wojna. Przez rumuńskich okupantów zostało wyeksportowane wsio instalacja przygotowanej do wystrzelenia pierwszej kolejności sieci, włączając 10 nowych trolejbusowych maszyn JATB-4, zbudowanych na Jarosławskim fabryce samochodów. Lisz w przez 1944 r., po wyzwoleniu miasta, rozgrabiony w okupację początek wracać w miasto. Jednak zamiast nowych trolejbusów w Odessu przyślij zburzone w Rumunii karoserii, rozbite, opalić się i rozskompletowane przez …

tryb pracy: po poprzedniej dogoworionnosti po ciał. +38(093)485-11-69

wstęp nieodpłatny

PAMIĄTKOWE MUZEA I MUZEA, POŚWIĘCONE WIELKIM LUDZIOM

PAŃSTWOWE I MUNICIPALNE MUZEA HISTORYCZNEJ, LITERACKIEJ, ARCHEOLOGICZNEJ, ARTYSTYCZNEJ SPUŚCIZNY

WOJSKOWE HISTORYCZNE MUZEA

MUZEUM HOLOCAUST

ETNICZNE MUZEA

GASTRONOMICZNE, ENO MUZEA

PRYWATNE MUZEA


ODESSA: HISTORIA I OSOBOWOŚCI