GASTRONOMICZNE, ENO MUZEA


MUZEUM CHLEBA

ul. Generała Petrowa, 14/2 | +38048-728-59-08

W 2008 roku w związku z swojej 10-letniej rocznicy Otwarta spółka akcyjna «Odeskij bochen» otworzyła w Odessie na bazie chlebokombinata № 4 Muzeum chleba. Główny cel – zapoznać mieszkańców i gości miasta z ciekawą i wielościenną historią rozwoju wypieku chleba odeskiego regionu, a także z zadziwiającymi faktami z historii stworzenia i działania piekarniczych przedsięwzięć «Odeskiego bochna». Muzeum chleba zostało stworzone przez pracowników przedsięwzięcia za pomocą i konsultacji specjalistów miejskiego archiwum, Odeskiego historycznokrajoznawczego muzeum. W muzeum są przechowywane dokumenty, fotografiki i inne materiały, związane z wypiekiem chleba, o działaniu chlebokombinatow, udzielone przez byłych pracownik-emeryt przedsięwzięcia, mieszkańcami miasta. Część materiałów – to kopie z miejskiego archiwum i historycznokrajoznawczego muzeum. W 2009 r. muzeum przeszło przez ekspertyzę urzędu do spraw pytań kultury i sztuki Odeskiej rady miejskiej i dostał statusu «Ludowego muzeum» (kod muzeum MK-OK 09).

W muzeum przedstawione ekspozycje: «Historia wypieku chleba», «Wypiek chleba w carskie czasy», «Wypiek chleba w rewolucyjny okres», «Wypiek chleba w czasach Wielkiej wojny ojczyźnianej», «Współczesny etap rozwoju wypieku chleba Odessy», «Odeskij bochen» – dzisiaj». Na tematycznych tablicach zebrane unikatowe materiały: dekrety cesarzowej Jekatieriny i prezydentów miasta Odessy końca 18 st., regulaminy piekarniczego przedsięwzięcia, stare recepty i technologie przygotowywania chleba, dokumenty i fotografiki wojennego i powojennego okresu.

tryb pracy: 14:00 – 16:00, przerwa obiadowa: nie, pracuje tylko po Wtorkach i Czwartkach


MUZEUM CZEKOLADY

ul. Deribasowska, 14 | +38048-706-05-06

We wrześniu 2010 roku towarzystwo «AWK» otworzyło swój pierwszy «Muzeum czekolady» w Czerkasy. Idea czekoladowego muzeum tak serdecznie została przyjęta przez gości że z 2011 latami muzeum będzie praktycznie w każdym mieście Ukrainy. W nim na was czeka nie tylko poznawcza wycieczka, eksponaty z czekolady, ale też degustacja wyrobów czekoladowych mistrzów. Muzeum Czekolady w Odessa opowiada o historii czekolady, manifestuje bogaty i zajmujący asortyment pamiątek i prezentów, potrząsającą wystawę czekoladowych figur, a także zaprasza na degustację cukierków i czekolady.

tryb pracy: 11:00 – 20:00, przerwa obiadowa: nie, wyjściowy: nie ma


MUZEUM KONIAKOWEJ SPRAWY im. N. L. SZUSTOWA

ul. Melnicka, 13 | +38048-740-08-99

Koniak – naprawdę boski napój. Oto już prawie cztery setki lat jego produkcja owiana przez mnóstwo tajemnic. Wspaniałe doświadczenie pokoleń … Wiedzy, zbierane po odrobinach … Mistrzostwo, naostrzone przez lata i stulecia … oto co przed oczami laików ukrywa koniak – napój-historia, napój-legenda. Uchylić zasłonę tajemnicy nad urodzeniem koniaku proponuje jedyny w Ukrainie Muzeum koniakowej sprawy N. l. Szustowa. Rozmieścił się w centrum historycznym Odessy – w starych podwał Odeskiej koniaku fabryki. Eksponaty unikatowej kolekcji datowane przez koniec XIX-naczałom XX wieku.

Muzeum koniakowej sprawy Szustowa proponuje wynikające rodzaje usług: • wycieczki z degustacją • dzierżawę sali kinowej • dzierżawę art-prostranstwa • dzierżawę degustacyjnych sal • koniaku butik • produkcję pamiątek • instalacja dla ludzi z ograniczonymi możliwościami • wi-fi

tryb pracy: 10:00 – 20:00, przerwa obiadowa: nie, wyjściowy: nie ma


MUZEUM UPRAWY WINOROŚLI I WYROBU WIN
NARODOWEGO CENTRUM NAUKOWEGO
„INSTYTUCJA UPRAWY WINOROŚLI I WYROBU WIN IMIENIA W. JE. TAIROWA”

Odeski obwód, osiedle Tairowe, ul. 40-riczcia Peremogy, 27 | +38048-740-36-76

Instytucja uprawy winorośli i wyrobu win im. W. Tairowa stworzony w 1905 r. jak doświadczone gospodarstwo „Winiarska stacja rosyjskich hodowców winorośli i winodiełow”. Inicjatorem jego stworzenia był redaktor pisma „Zwiastun winodielija”, entuzjasta rozwoju kultury uprawy winorośli – W. Tairow. Na początkowym etapie był wyposażaną niedużą sutereną, spakowana biblioteka. W okres z 1910 r. po 1912 r. nad brzegiem Suchego limanu było skończonym urządzeniem kompleksu budów stacji a także był założoną doświadczoną winnicą (3 ha) i zbudowana priwiwocznaja pracownia. W 1931 r. stacja była reorganizowana w ukraiński naukowo-badawczą instytucję uprawy winorośli i wyrobu win. Do jego 100-letiju otwarty muzeum uprawy winorośli i wyrobu win, opowiadający o podstawowych naprawlenijach rozwoju ojczystej winiarskiej szkoły.

PAMIĄTKOWE MUZEA I MUZEA, POŚWIĘCONE WIELKIM LUDZIOM

PAŃSTWOWE I MUNICIPALNE MUZEA HISTORYCZNEJ, LITERACKIEJ, ARCHEOLOGICZNEJ, ARTYSTYCZNEJ SPUŚCIZNY

WOJSKOWE HISTORYCZNE MUZEA

MUZEUM HOLOCAUST

BRANŻOWE MUZEA I MUZEA INSTYTUTÓW

ETNICZNE MUZEA

PRYWATNE MUZEA


ODESSA: HISTORIA I OSOBOWOŚCI