MUZEUM HOLOCAUST


ul. Mała Arnautska, 111 | +38048-722-60-97

Muzeum Holocaust — było stworzone zgodnie z decyzją Rady przez Odeskie regionalne stowarzyszenie Żydów — byłych więźniów getta i nazistowskich obozów koncentracyjnych i otwarte 22 czerwca 2009 r. «Główne zadanie muzeum składa się w tom, żeby zebrać, zachować i donieść do przyszłych pokoleń historię o tej bezprecedensowej tragedii; zachować przytomność o tych, kto cierpiał; i wychować nowe pokolenie młodych ludzi, którzy mogą w XXI Wieku oprzeć się Faszyzmowi».

W zgodności z głównym zadaniem i celami podstawową koncepcją Muzeum Holocaust staje się kształtowanie funduszów: – Powstanie faszyzmu; – zaczęło drugi wojny światowej; – Obrona miasta Odessy; – Okupacja miasta Odessy; – Wykształcenie Transnistrii; – Obozy i getto Transnistrii; – Żydowski opór na okupowanych terytoriach Transnistrii; – Miejsca masowych rozstrzeliwań Żydów Transnistrii; – Czarne książki Pamięci zginąć w obozach i getcie Transnistrii; – Wyzwolenie Odessy i więźniów Transnistrii; – Bogobojni Ludzie narodów Świata; – Niurngbierskij trybunał; – Bukareszteński proces; – Dokumenty, wspomnienia, rzeczy osobiste byłych więźniów Transnistrii; – Więźniowie Transnistrii na frontach drugi wojny światowej.

Muzeum urzeczywistnia: – naświetlenie działalności stowarzyszenia Żydów — byłych więźniów getta i nazistowskich obozów koncentracyjnych Odeskiego regionu; – kompletowanie funduszów bibliotecznych Muzeum Holocaust; – naukowo-badawcze prace w ramkach wprowadzonych celów i zadań Muzeum; – wycieczkowa i wykładowa obsługa interesantów Muzeum Holocaust; – Spotkania byłych więźniów, przeżyć Katastrofę, uratowanych i ich wybawców Prawiednikow narodem świata, – spotkania twórcze i prezentacje książek; – pokaz tematycznych filmów; – wychowawczą pracę wśród studentów i uczniów; – Złożenie list zginąć, ujawnienie miejsc masowego zniszczenia Żydów w okresie Wielkiej wojny ojczyźnianej na terytoria Transnistrii; – wypuszczanie «streszczenia» po tematykach — «Muzeum Holocaust opowiada».

tryb pracy: 11:00 – 16:00, przerwa obiadowa: nie, wyjściowy: Sb, Nd, żydowskie święta


PAMIĄTKOWE MUZEA I MUZEA, POŚWIĘCONE WIELKIM LUDZIOM

PAŃSTWOWE I MUNICIPALNE MUZEA HISTORYCZNEJ, LITERACKIEJ, ARCHEOLOGICZNEJ, ARTYSTYCZNEJ SPUŚCIZNY

WOJSKOWE HISTORYCZNE MUZEA

ETNICZNE MUZEA

BRANŻOWE MUZEA I MUZEA INSTYTUTÓW

GASTRONOMICZNE, ENO MUZEA

PRYWATNE MUZEA


ODESSA: HISTORIA I OSOBOWOŚCI