WOJSKOWE HISTORYCZNE MUZEA


MUZEUM MEMORIAŁU BOHATERSKIEJ OBRONY ODESSY

ul. Dacza Kowalewskiego, 150 | +38048-746-72-29

Pomnik architektoniczny bohaterskiej obrony Odessy został stworzony w 1975 rokowi, w przeddzień 30 – j rocznice od Dnia zwycięstwa, na położeniu 411 – j przybrzeżnej baterii, która od sierpnia po październik 1941 roku powstrzymywała napór niemiecko-faszystowskich zaborców przy wybrzeżu morskim od południowej strony miasta i została wysadzona przy odwrocie wojsk radzieckich. W podstawę ekspozycji położyły się dokumenty i rzeczy osobiste żołnierzy, biorących udział w obronie Odessy, które jeszcze w 1944 rokowi zostały przedstawione na pierwszej wystawie w związku z wyzwolenia miasta. Oprócz tego, pod gołym niebem na terytoria pamiątkowego kompleksu zebrane bardziej 100 wzorów techniki wojennej 1941-1945 rokuv.

tryb pracy: 10:00 – 16:30, przerwa obiadowa: nie, wyjściowy: Pt, Pn


MUZEUM PARTYZANCKIEJ SŁAWY

usiadło Nerubajskie Odeskiego obwodu, plac Peremogy, 1 | +38067-292-30-55

Jedyne w Ukrainie podziemne muzeum było stworzony w 1969 rokowi w miejscu najstarszych w Odeskim obwodzie Nierubajskich katakumb. Na długości kilku stuleci tu zdobywał się rakuszecznik do budowy Odessy, dlatego katakumby liczą trzy poziomy i idą pod ziemię na 12-14 metrów.

W czas Wielkiej wojny ojczyźnianej katakumby w wsi Nierubajskoje stanęli miejscem dyslokacji jednego z największych oddziałów partyzanckich regionu. Muzeum staje się pomnikiem ruchu partyzanckiego w Odeskiej dziedzinie a w szczególności, żołnierzom oddziału Bohatera Związku Radzieckiego Władimirа Mołodcowa-Badajewa. W prąd roku 70 człowiek oddziału, zostawionego w Nierubajskich katakumbach, prowadzili aktywną dywersyjno-zwiadowczą pracę, zostali zamurowani przez rumuńskich okupantów i praktycznie wszyscy zginęli. W czas teraźniejszy oryginalny obóz badajewcew, rozmieszczony w dwóch kilometrach od głównego wejścia w katakumby, zalany przez wody podziemne. Jednak entuzjastom klubu «Poszukiwanie» po archiwalnym dokumentom i wspomnieniom naocznych świadków udało się odbudować jego początkowy rodzaj. W Muzeum partyzanckiej sławy przedstawione: – przedmioty życia partyzantów; – wzory broni i sztabowca instalacji; – archiwalne dokumenty, fotografiki i rzeczy osobiste partyzantów Odieszcziny; – wzory artystycznej twórczości członków oddziału Mołodcowa-Badajewa.

Ekspozycja Muzeum partyzanckiej sławy należy z nadziemnej i podziemnej części, ekspozycyjny plac które zestawia 1000 kw. m. Podziemna część, rozmieszczona w specjalnie ogrodzonej części katakumb, stanowi odtworzony partyzancki obóz, gdzie można zapoznać się z życiem i życiem badajewcew – po wspomnieniach naocznych świadków, baza oddziału była wyposażana nie tylko łaźnią i kuchnią ale też strzelnicą, sztabem, męskim i kobiecym internatami, pokojem wypoczynkowym i broni. W jednym z rozgałęziań katakumb rozmieszczona pamiątkowa sala z grupą rzeźbiarskich kompozycji, a także przedstawione oryginały graficznych prac partyzantów. W nadziemnej części muzeum przedłożone archiwalne dokumenty i fotografiki odeskich działacz podziemia. To najpełniejsza ekspozycja, poświęcona ruchowi partyzanckiemu w Odeskim obwodzie i opowiadająca nie tylko o dowódcach oddziałów partyzanckich ale też o żołnierz-bohater – snajperze Ludmile Pawliczenko, pulemietczice Ninie Oniłowoj, żołnierzu Jaszе Gordijenko. Jeden z tablic muzeum wyświęcony słynnym turystom Nierubajskich katakumb, i wśród innych rarytasów tu przedstawiony dziękczynny list kubańskiego lidera Fidiela Castro.

tryb pracy: 09:00 – 16:00, przerwa obiadowa: nie mа, wyjściowy: nie ma


WOJSKOWE HISTORYCZNE MUZEUM

POŁUDNIOWEGO OPERATYWNEGO DOWÓDZTWA

ul. Pirogowska, 2 | +38048-779-80-92

Wojskowe historyczne muzeum Południowego operatywnego dowództwa – odeskie wojskowe historyczne muzeum. Wcześniej — muzeum historii Krasnoznamionnogo Odeskiego wojennego okręgu. Muzeum było otwarte 6 listopada 1967 roku. W początku 80 – ch rokuw znajdował się na przebudowy i znów otworzył się dla interesantów 8 maja 1985 roku, poprzedniego dnia 40 – j rocznice Pobiedy. Znajduje się po adresie uł. Pirogowskaja, 2.

Utrzymuje zebranie dokumentów i eksponatów, opowiadających o historii sztuki wojennej ze środka XIX wieku i do naszych dni. W obecny moment w muzeum działają 13 sal, ekspozycje których poświęcone stronom rosyjskiej, radzieckiej i ukraińskij wojennej historii. Najbardziej otyłe odbicie tu naszoł okres Wielkiej wojny Ojczyźnianej.

Stale jest uzupełniana sala, poswiaszczonnyj siły powietrzne Ukrainy po rozkładzie ZSRR. Koło muzeum wyposażany taras widokowy, na której przedstawione 13 jednostek techniki bojowej jak czasów drugi światowy, aż powojenne.

tryb pracy: 10:00 – 16:30, przerwa obiadowa: 13:00 – 14:00, wyjściowy: Sb, Nd

PAŃSTWOWE I MUNICIPALNE MUZEA HISTORYCZNEJ, LITERACKIEJ, ARCHEOLOGICZNEJ, ARTYSTYCZNEJ SPUŚCIZNY

ETNICZNE MUZEA

PAMIĄTKOWE MUZEA I MUZEA, POŚWIĘCONE WIELKIM LUDZIOM

MUZEUM HOLOCAUST

BRANŻOWE MUZEA I MUZEA INSTYTUTÓW

GASTRONOMICZNE, ENO MUZEA

PRYWATNE MUZEA


ODESSA: HISTORIA I OSOBOWOŚCI