ODESSA PRZEZ STULECIA

Terytorium Północnego obszaru nad Morzem Czarnym zostało zaludnione od dawnych czasów, zaczynając od czasów paleolitu. Wiele tysiącletnie historyczne dziedzictwo miasta kształtowały kultury epoki enieolita, brązy (w szczególności usatowskaja, jamnaja, sabatinowskaja, biełozierskia), koczownicy kimmierijcy (І tysiąclecie do n. e.), skify (od VI do IV w. do n. e.) i Sarmata (od ІІІ st. do naszej ery), grecka kolonizacja (od VI w. do n. e.), rzymskie (І-ІІІ ww.), gotajskie (III w.), gunnskie (koniec IV w.), zdobycia, kolonizacja sławiańskimi plemionami, Peczyngami, Połowiecami, Tatarzynami (środek XIII w.), genueńska kolonizacja (XIII w.), Galicko-Wołynski okres (XIII – XIV ww.), obecność Wielkiego Księstwa Litewskiego (XIV – XV ww.), Krymskiego chanatu i Osman imperium (XV-XVIII ww.), aktywne opanowanie Północnego obszaru nad Morzem Czarnym Ukraińcami, Rosjanami, Mołdawianami.
Wnioskiem różnych kulturalnych, politycznych i etnicznych wlijanij (z powodu częstych zdobyć, zmiany ludności brzegu, kolonizacji) stanęły powstanie i upadek osiedlań i miast, które poprzedzały Odessu, w szczególności: Dżynestra, Isakow, Kaczibej (Koczibej), Chadżybej.
Pierwsze pisemna wzmianka o porcie Koczibej datuje się 1415 rokiem. Twierdza Jeni-Dunja w Chadżybeje została zbudowana w 1766 roku. Kozackie pochody, rosyjsko-tureckie wojny XVIII wieku, przyłączenie Chadżybeja do imperium rosyjskiego w 1791 roku zaznaczyli nowy etap w historii brzegu. W 1794 roku rosyjska cesarzowa Jekatierina II wydałа rieskript o przebudowie Chadżybeja jak nowego portu. 2 września (22 sierpnia po starym stylu) 1794 roku doszła do skutku zakładka portowych urządzeń. Ten dzień od 1849 roku zgłasza swoją obecność jak dzień powstania nowego miasta, które w 1795 roku otrzymało nazwę – Odessa.
Urodziwszy się w końcu XVII stulecia i bystro rozwijając się w XIX stuleciu, Odessa staje się jednym z najbogatszych i uszeregowanych miast Rosyjskiego imperium. Dużą rolę w rozwoju miasta zagrało to, że na czele jego stali energiczni i utalentowane kierownicy (De Ribas, Richelieu, Woroncow, Lewaszow, Nowosielski, Kocebu, Marazli)
Miejscowe kupiectwo ofiarowywało znaczne sumy na rozwój miasta. Sieć średnich edukacyjnych zakładów, uniwersytet, muzyczne i artystyczne szkoły przygotowywały nową inteligencję; wielonarodowy skład ludności sprzyjał wzajemnemu wzbogaceniu kultur różnych narodów i formował swoistą kulturę.
Już w ХІХ stuleciu na gości miasta sprawiało niezapomniane wrażenie wrodzony kosmopolityzm mieszkańców. W szkołach pokojowy uczyły się podziewać greckiego, żydowskiego, armeńskiego, rosyjskiego, słoweńskiego, mołdawskiego, niemieckiego, francuskiego, włoskiego pochodzenia. W Odessie pokojowo sąsiadowali cerkwie różnych konfesji, w teatrach szły przedstawienia rosyjskim, polskim, włoskim, niemieckim językami.
Taka Odessa była już przez kilka dziesięcioleć po założeniu: żyje i wesołe miasto z etniczny pstrą, energiczną, wolnodumną ludnością. Życiowa trwałość, wrodzony optymizm i wyrafinowany humor odesytów – taka dusza tego dziwnego miasta.
Sama nazwa Odessy sprzyja szczególnej atmosferze miasta, tworzoną przez jego rozkład i unikalne pojednanie mieszkańców. Prędzej czy później każdy poczuwa się tu jak wdoma. Obecnie w Odessie mieszkają ludzie więcej niż 130 narodowości. Z momentu swojej podstawy, w historii Odessy stale byli obecne liczni przygodowi migranci (od malarzy do rzemieślników, kupcy-marynarze) z Włoch, Francji, Polski i innych krajów Europy. Każda rodzina, każde podwórze i każda ulica mogą opowiedzieć wam swoją tajemną historię, smutną czy szczęśliwą, długą czy krótką, lecz zawsze intrygującą, – wasze wrażenia zakasują kulturalne zasięgi!
Nawiasem mówiąć: Polakiem Stiepanom Drzewieckim był stworzony projekt mini łodzi podwodnej w 1876 roku, a za rok, zbudowana nim pierwsza łódź podwodna pomyślnie przeszła wypróbowanie w Odeskiej redzie. Słynny odeski „Pasaż” jest kreowany polskim architektom Lwem Włodekom, odeskie Archeologiczne muzeum jest zaprojektowane Polakiem Feliksem Gonsiorowskim.

POLECAMY CZCIĆ (przejdź po zesłaniu):

ODESSA: HISTORIA I OSOBOWOŚCI

ODESSA: POLSKIE DZIEDZICTWO

(POLACY W ODESSIE)

Polacy zawsze zestawiali ważną i znaczną część ludności Odessy. Jeszcze w dawne czasy, kiedy Odessy nie było a byli różnymi faktoriami i osiedlania w Dzikim Stepie, tu były przodującymi stanowiskami Rieczpospolitoj. Znana wersja, wzmocniona przez polskie pisemne źródła, co właśnie Rieczpospolita wpłaciła znaczny wkład w podstawę osiedlania Koczubiej. Pierwsze Polacy zjawili się dosłownie z pierwszych dni powstania Odessy. To byli ziemianami i właścicielami ziemskimi, którzy naraz oszacowali wagę geograficznej sytuacji Odessy jak niezamarzającego portu.