BOTANICZNY SAD (OGRÓD) ODESKIEGO NARODOWEGO UNIWERSYTETU. ODESSA (ODESA)

Jeśli iść po „Trasie Zdrowia” w kierunku do Arkadii i wspiąć się w rejonie sanatorium im. W.P. Czkałowa, utraficie do jeszcze jednego pomnika parkowo-ogrodowej sztuki – Odeskiego botanicznego ogrodu. To nie tylko piękne i niezwykłe drzewa, ale i naukowo-badawcze centrum po aklimatyzacji roślin, które nieczęsto można spotkać w naszych krajach.
Pierwszy ogród botaniczny był otwarty jeszcze przy hrabim A.F. Łanżeronie w dalekim 1819 rokowi. Wtedy kładł się na obszarze Lermontowowskiego sanatorium. Po podstawie uniwersytetu w 1865 rok zostało postanowione na jego bazie stworzyć instytucju, którą dałoby na podstawę naukową hodowla drzew i innych roślin w naszym końcu. Za dwa lata po pojawieniu się WUZa, ogród na jego terytorium został stworzony. Dzisiaj to dziedziniec wewnętrzny ONU nim. I.I. Miecznikowa, kładący się między Pasteura i Jelisawietinskoj ulicami. Ogród jak i uniwersytet szybko rozwijały się i stopniowo do hodowli drzew stanęło mało miejsca. Już za 13 lat po jego odkryciu ogród botaniczny przeprowadzają na Małofontanskije chutory, współczesny adres: Francuska aleja, 87.
W środku 90-h lat XIX stulecia ogród chciały w ogóle zamknąć. Była stworzona specjalna komisja, która gwałtownie zasądziła tę ideę. Wtedy instytucja była jedynym naukowo-badawczym centrum botaniki w północnym Pryczernomorje. Najpierw 1920-h lat ogród również przyszedł do upadku. To było związanego z zamknięciem uniwersytetu jak przeżytku burżuazyjnej przeszłości. Jednak w 1923 roku ogród zapracował znów. Przedstawcie, za rok botaniczny ogród odnowił związki z innymi ogrodami świata! Podczas wojny i okupacji miasta ogród znów przyszedł do upadku. Duża część jego kolekcji była zburzona.
W 1948 roku zaczyna się nowe życie ogrodu botanicznego. wtedy on otrzymuje swój trzeci adres: Francuska aleja, 48-50. Właśnie na tym terytorium teraz odbywają wycieczki wszystkim pragnącym. Za 15 lat po swojego drugiego urodzenia mu był przywłaszczonym statusem zabytku parkowo-ogrodowej sztuki.
Dziś na jego bazie studiują studenci-biolodzy nie tylko Odessy, ale i Mikolajewa, Chersoniu. Botaniczny ogród odwiedza więcej 10.000 turystów corocznie. On nosi imię akademika W.I. Libskogo. Przedstawcie, ile wrażeń można będzie otrzymać, odwiedziwszy ogród na wiosnę, kiedy wszystko kwitnie i pachnie, a latem rośliny cieszą oko jaskrawymi farbami.