DENDROPARK POBIEDA (ZWYCIĘSTWO). ODESSA (ODESA)

Między Arkadią i śródmieściem, równolegle Francuskiemu bulwarowi rozmieszcza się żwawy prospekt Szewczenka. Bliżej do jego zakończenia, tzn. do placu 10-го Kwietnia można zwinąć i znaleźć się w parku. Dziś on nazywa się dendropark «Pobieda».
Przedtem to terytorium całkiem nie pochodziło na współczesny prospekt. Przedstawcie, do końca 50-h lat XX stulecia ta miejscowość była okolicą miasta. Tu były najbiedniejsze domki. Po wspomnieniach rdzennych mieszkańców, miejscowość przyszłości parku w ogóle służyła zwałowiskem. Ona była upstrzona licznymi wąwozami i wybojami. Przed czas stworzenia parku miejscowość potrzebowała pełnej rekonstrukcji.
W dalekim 1960 rokowi oficjalnie był otwarty park. Jego podstawa została powiązana w czasie z 90-j rocznicy urodzenia W.I. Lenina. Początkowo on i nosił nazwę w jego zaszczyt. Za kilka lat parkowi przywłaszczyli obecne imię.
Na terytorium dendroparku «Pobieda» rozmieszcza się sztuczny pręt z mostkami i wysepkami. Z boku placu Dziesiątego Kwietnia ciągnie się aleja, wysadzona dla uczczenia miast-bohaterów. Jej wysadzali znani działacze tego czasu. Wśród ich byli i kosmonauci Bykowski i Szonin.
Od razu potem swojej podstawy park stał się ulubionym deptakiem nie tylko odesytów, ale i dla przedstawicieli kina. Na jego terytorium kręciły film „Przygody Elektronika”.
Przy wejściu w park kładzie się pomnik S.K. Dżywieckomu. On jest twórcą zmodernizowanej łodzi podwodnej. Przed rozruchem wynalazku, on był wystawion na Prymorskim bulwarze. Odesyci dowcipkowali, że to – najprawdopodobniej, parowy przenośny browar i co wszystkie, że życzy w dzień odkrycia potrafią bezpłatnie spróbować chmielny napój. Jednak to był nowy wynalazek.
Powracając do parku, należy wspomnieć o jego rekonstrukcji. Ona miała miejsce w końcu 2000-h lat.
Dziś park nadal – ulubiony deptak jak wśród odesytów, tak i wśród gości miasta. Jedna z głównych elementów parku jest fontanna. On rozmieszcza się w stawku. W nim również można zobaczyć różnych kaczek, zakochanych łabędzi i nawet szylkretów. W stawku również pływają karasie. Jednak rdzenni mieszkańcy wspominają, że tu były i szczupaki. W parku jestem nawet swój Odeski Stounchendż. Przedtem to był letni teatr, który do 90-е lat przyszedł do upadku. I teraz Odesyci dowcipkują, że on taki sam porzucony, jak i dawny pomnik w wielkiej Brytanii.