PREOBRAŻENSKI PARK. ODESSA (ODESA)

W centralnej części miasta kładzie się najbardziej znany rynek w mieście – oczywiście to legendarny odeski Przywóz! Jednak mowa teraz pójdzie nie o nim. Obok z Przywozem kładzie się Prieobrażenskij park. On znajduje się na granicy legendarnej Mołdawianki, centrum historycznego miasta i Sachalinczika. On dył organizowany w 1933 roku w miejscu pierwszego Chrześcijańskiego cmentarza.
Na starym cmentarzu byli pochowane wybitni mieszkańcy przed rewolucyjnej Odessy. Wśród nich: architekt F.K. Bofo, Fieliks de Ribas, Wiera Chołodnaja i liczny-liczny inne. Po rewolucji cmentarz stopniowo zaczął podupadać. Groby zostawały zaniedbanymi i w 1931 roku było wydaną oficjalną uchwałą o wyburzeniu cmentarza i organizacji na jego miejscu parku Iljiczewskogo rejonu.
Był ustalony szereg rzeźb. Koło stadionu, bliższy pod względem ulicy Miecznikowa, pojawiła się rzeźba lotnika, ponieważ kobieta za sterownicą samolotu wtedy była uważana za bardzo poczesny fach. Po wojnie, z odbudową miasta, zaczęły odradzać i park. Już w 1950 roku na jego terytorium urządzały pokazy modeli młodocianych techników. Później w parku pojawia się strzelnica. Latem na jego terytorium przyjeżdżał Czechosłowacki łuna-park.
W 1995 roku park był przemianowany w Prieobrażenskij. W 1998 roku jego terytorium stało się pamiątkowym. To położenie zabrania budować cokolwiek na terytorium parku, oprócz jego uszlachetniania i rzeźbiarstw.
W 2014 roku u parku zaczyna się nowe życie. Był przyjęty plan po jego rekonstrukcji. Za cztery lata było zrobiono niemało. Rozległe dróżki parku obłożyły płytką. Było odrestaurowanym wejście. Powinny pojawić się pamiątkowe muzeum i ekspozycja rzeźb. Również powinien być stworzony komputerowy informacyjny kompleks. Nie zważając na niedokonaną parku, po nim wszystko jedno przyjemnie spacerować w każdą pogodę.