SKWER NA STAROSIENNOM PLACU. ODESSA (ODESA)

Niedaleko od kolejowego dworca rozmieszcza się autostacja. Ona znajduje się na Starosiennom placu, a obok jest przytulny skwer, gdzie w cieniu drzew można odpocząć i odczuć ochłodę letniego wiatru.
Jednak plac i skwer nie zawsze były takie atrakcyjne i cieszyły odesytów i gości miasta.
Na zorzie istnienia Odessy tu przyjeżdżali chłopi i sprzedawały produkty i bydło. Tylko przedstawcie, jak że było ciężko handlować w zimie na placu, który był otwarty wszystkim wiatrom! Do 80-ch lat pierwszego stulecia istnienia miasta plac staje się nieoficjalną granicą między centrum i rejonem pod nazwą „Sachalincik”. Niedaleko od Starosiennego były domy, w których żyli przestępcy, czekające męczącą katorgę na daleką dalekowschodnią wyspę Sachalin. Tu żyła i jedna z najznanych oszustek – Son’ka Złota Rączka.
W 90 – je lata XIX wieka na place pojawiło się dwa lwy, które zachowały się do naszych dni. Ich wyrzeźbił utalentowany rzeźbiarz Iosif Iwanowicz Mormone. Przedstawcie kiedy mu było tylko 16 rokiem, już postąpił w Odeską rysunkową szkołę. Po legendzie, młody człowiek zechciał, żeby w czasie stworzenia rzeźby na place był prawdziwym lwem. Tak i wyszło. Przywieźli lwa w klatce a mieszkańcy Odessy chodzili na niego pogapić się.
72 lata – z 1923 po 1995 r. plac i skwer nazywały się dla uczczenia daty 9 stycznia. W tym dniu w dalekim 1905 rokowi była rozgoniona demonstracja pracowników w Petersburgu i zaczęła się pierwsza rewolucja 1905-1907 r.
Na początku 2000-h plac i skwer znajdowały się w upadku: nierówny chodnik, a wieczorami było nieobecne oświetlenie. Po skwerze lepiej było w ogóle nie spacerować w ciemny czas doby. Plac, a zwłaszcza skwer, przyciągały, jak magnes, różnych podejrzliwych jaźni…
W 2017 roku była dokonana renowacja placu i skweru. Terytorium było w całości odnowione i przekształcone! W skwerze pojawiło się oświetlenie i sklepiki, restaurują słynne lwy. Na placu pojawiła się fontanna z delfinami, a cała ona była wyścielona chodnikową tabliczką. W zamian kiosków pojawiły się współczesne handlowe pawilony.
Poza tym, Starosiennoj plac ma znaczenie i dużego transportowego węzła miasta. Jak i w czasy przeszłe, tu rozmieszcza się końcowe zatrzymanie się tramwaji pod numerami 13, 26, 27 i 31. Również stąd można dotrzeć i do śródmieścia na tramwajach №3 i №10. Z Starosiennego placu komunikacja publiczna wyrusza od końca XIX stulecia, tylko wtedy to były parowiczki, które wiozły ludzi do dacz nad morzem.
W trakcie renowacji placu była zbiorcza budowla autostacji, z którą można dotrzeć nie tylko do odległych zakątków Odeskiego obwodu, ale i po całej Ukrainie i do krajów Pobliskiej Zagranicy. W pomieszczeniu autostacji rozmieszcza się punkt Turystycznego informacyjnego centrum m. Odessy. Tu turyści mogą otrzymać całą konieczną informację o turystycznej infrastrukturze, a także zamówić wycieczce.