POMNIKI OFIAROM WOJEN I POLEGŁYM. ODESSA

POMNIK OFIAROM HOLOCAUST

Rzeźbiarz – Z. Cereteli, architekt – w. Głazyrin. Plan, inicjatywa – rodzina Maniowicz.
W 1938 roku świat był oszołomiony wydarzeniami „Krysztalicznej nocy”, kiedy były zburzono blisko półtora tysięcy bóźnic, mnóstwo Żydów było zabite czy ułomne, tysiące są wysłane do kacetów. 1 września 1939 roku Niemcy napadły na Polskę, i już 21 września pojawił się nakaz o układaniu polskich Żydów w getto. Z lata 1941 roku faszyści zaczęli rozwiązywać „żydowskie zagadnienie” na terytorium Związku Radzieckiego: według oficjalnych danych zginęli 1 200 000 radzieckich Żydów. Porządni ludzie różnych narodowości, ryzykując własnym życiem, próbowali uratować żydowską ludność, skazana faszystami na śmierć. Po wojnie wielu z ich był nadany tytuł „Bogobojny Człowiek świata”.

POMNIK NIEWIADOMEMU MARYNARZOWI
9 maja 1960 r. w Centralnym parku kultury i odpoczynku im. T.G. Szewczenka odkryty Pomnik niewiadomemu marynarzowi. Rzeźbiarz – M.Naruzeckij, architekci – G.Topuz i P.Tomilin. Zbudowany dla uczczenia wojowników Nadmorskiej armii i marynarzy Czarnomorskiej floty, co heroicznie broniło Odessę w 1941 r. Obelisk z czerwiennego granitu, żeliwa i brązu ma wysokość 21 m. Obok chodnika obelisku, obramowany spiżowym wiankiem, płonie Wieczny ogień. Na płycie podnóża ulane z brązu automat i czapka bez daszka. Z 1968 r. u pomnika dyżuruje warta honorowa.

MEMORIAŁ „SKRZYDŁA ZWYCIĘSTWA”
Memoriał „Skrzydła Zwycięstwa” otwarty w 1984 roku do czterdziestej rocznicy zwolnienia Odessy od rumuński-niemieckich okupantów. Stela szarego marmuru jest uwieńczona złotą gwiazdą (w 1965 roku Odessie nadano imię miasta-bohatera). Rzeźbiarz – N. Koniszczew, architekci: W. Mironienko, W. Korogod, W. Szynkarenko.

POMNIK POLEGŁYM MARYNARZOM I STATKOM
Przede wszystkim ten pomnik zmusza wspomnieć o katastrofie „Nachimowa”, co stało się w 1986 roku. Zresztą, monument przypomina i o pasażerskich i ciężarowych sądach, co ewakuowało z osadzonej Odessy wojska i mieszkańców i wielu innych.

POMNIK MARYNARZOM PODWODNEJ FLOTY (STEFANOWI DRZEWIECKIEMU)
Pomnik Stefanowi Drzewieckiemu, twórcy łodzi podwodnej w Odessie, pojawił się w parku Zwycięstwa w 2004 roku podczas 41-gо Międzynarodowego Kongresu marynarzy floty podwodnej i stał się już integralną częścią miasta. Tak odesyci przywrócili Odessie imię uczonego, co skonstruował i zakosztował jedną z pierwszych w świecie łodzi podwodnych na odeskiej redzie. Autorzy pomnika architekt W. Mironenko i rzeźbiarz A. Kopjew, przedstawili monument Stefanowi Drzewieckiemu, otoczony przez fale, symbolizujące łódź podwodną.

POMNIK LOTNIKOM-BOHATEROM 69 NISZCZYCIELSKIEGO PUŁKU
Architekt – W. Mironenko, rzeźbiarze: W. Patorow, M. Jeriomenko, 1984 rok. 12 lotczikow awiapołka, w tej liczbie dowódca pułku Lewa Lwowicza Szestakowa, zostali przyznani, w okresie Drugi wojny światowej, tytułu Bohatera Związku Radzieckiego.