MOST KOCEBU. ODESSA

Zbudowany architektem Łandiesmanom w 1889-1892 latach. Metalowy karkas dla jego konstrukcji wyrobiły w Paryżu, a w Odessie tylko zebrały i ustaliły. Łączy Policyjną ulicę, i, tak samo jak i Stroganowski i Nowikowa mosty, rozmieszczony nad Karantinną belką. Jest nazwany most dla uczczenia ostatniego Noworosyjskego generał-gubernatora Pawła Jewgieniewicza Kocebu, znajdującego się na tej posadzie z 1862 roku po 1874 rok.