NOWIKOW MOST. ODESSA

W 1822 roku w obecności generał-gubernatora Noworosyjskogo kraju Ołeksandra Łanżerona i prezydenta miasta Odessy tajemnego doradcy Mykoły Triegubow w uroczystej sytuacji był założony pierwszy kamienny most. On musi był połączyć dwie działki ulicy Pocztowej (teraz ulica Żukowskiego) nad prowadzącym do portu Kwarantannową belką (teraz – Diewołanowskie zejście). Most powstawał dwa lata i był otwarty w 1824 roku, już w „epoce Woroncowa”. Projektodawcą został znany odeski uczony, inżynier Żust Gajui, a kierował budownictwem nie mniej znany architekt i budowniczy Ołeksandr Digbi.
Swoją nazwę most otrzymał w zaszczyt popularnego w Odessie przedsiębiorcy Ilji Nowikowa, który nie tylko aktywnie inicjował budownictwo ale też wystąpił jak wykonawca. Nowikow, bezwarunkowo, prześladował interesy osobiste: niedaleko, na ulicy Linowej, znajdowała się linowa fabryka, co należała jemu, która przez przerzucony nad belką most otrzymywała najkrótszą wygodną drogę w śródmieście.
Most, który zniedołężniał za niepełnych dwa wieki aktywnej eksploatacji, był restaurowany w 2009 roku.