SABANEJIW MOST. ODESSA

Sabanejiw most, przez który można przejść czy przejechać z sumiastego Kateryninskiego placu na cichą i przytulną ulicę Gogola (byłą Nadieżdinską). Jest jedna z starych odeskich budów tego typu, ustępując według starszeństwa tylko mostu Nowikowa, który był zbudowany jeszcze przy hrabii Łanżeronie.
Szlachetnością zarysów z nim mógł zrównać się i w czymś przewyższyć stary kamienny Stroganowski most (wzdłuż Greckiej ulicy), który, na żal, już stracony — po przebudowie zastąpiony na żelazobeton.
Kto zaś taki Sabaniejew? Iwan Wasiljewicz Sabaniejew — generał, gieorgijewskij kawaler, uczestnik suworowskich pochodow, bohater rosyjsko-tureckich bitw i wojny ojczyźnianej 1812 roku. Utworzony i towarzyski arystokrata, przyjaźniący się z Puszkinym (i podpowiedzieć mu temat opowieści «Zamieć»). Od 1816 roku mieszkał w Odessie posiadając domem po adresie: Nadieżdinskaja (Gogola), 10.
W znak zasług generała przed miastem i imperium, przy budowie mostu przez Wojskowę belkę jemu było przywłaszczonym imieniem Sabaniejew. Taka decyzja udźwiękowił sam generał-gubernator Woroncow, który toże minął sławną żołnierską drogę i toże znany mecenas.
Most ustawiali już po śmierci Sabaniejew, z 1831 po 1836 lata, autorem projektu został inżynier Samuel Upton. Zruszczyć się Anglik, on stanął nazywać się w Rosji Samuił Iwanowiczem. Wiadomo, co Woroncow, który spędził dzieciństwo i otrzymał wychowanie w Anglii, oddawał wyróżnienie wszystkiemu brytyjskiemu — architekturze w tej liczbie. W zarysach mostu gdzieś można ujrzeć podobieństwo ze starym Westminsterskim mostem Londynu. à Propos, przy budownictwie Potiemkinskich schodów jednym z kierowników toże był Upton.
Budowa mostu natrafiła na rozmaite techniczne trudności, przechodziło skomplikowanie. Komunikowało się o pojawieniu się pęknięć. W 1866 rokowi wypadło przeprowadzić przebudowę. Na czasy radzieckie most dwukrotnie przemianowywali — w dumę Carla Marksa i po prostu w «Północny» ale nazwy jakoś nie oswoiły się.