SOBOROWY PLAC. ODESSA (ODESA)

Soborowy plac — jeden z najbardziej znanych i najpiękniejszych placów w mieście, «Soborka» jak nazywają go mieszkańcy Odessy, stanęł kulturalnym i religijnym śródmieściem wchłonąwszy w siebie wszystkie jego farby, plusy i minusy.
Soborowy plac kładzie się w centralnej części miasta na przecięciu ulic Prieobrażenskoj, Ogrodowej i Dieribasowskoj. Na chwilę podstawy Perły nad morzem, «Soborka» była centralnym placem miasta. Tu stale przechodzili przez różne święta, zarówno miejskie, jak i kościelne.
W samym sercu placu rozmieszczony Spaso-Prieobrażenskij kościół katedralny, zbudowany w 1795 roku, w zaszczyt go i był nazwanym placem. Sobór jak i Odessa ogólnie rzecz biorąc, rozwijał się gwałtownie, ośmielę się powiedzieć siedmiomilowymi krokami szedł po ścieżce wieków, i wkrótce z niedużego kościółka urósł do jednego z największych soborów Rosji i głównej świątyni Noworossii, liczył się już na początku XX wieku. Sobór mógł pomieścić w siebie 12 tysięcy człowiek.
Jednak, w 1936 roku budynek soboru w całości został zburzony, na jego miejscu dali klomby i fontannę. Przywrócenie soboru zaczęło się wiele lata później, w 1999 roku i w daną chwilę go przywrócili w całości.
W północnej części placu znajduje się pomnik M. S. Woroncowowi. Pomnik otworzyli 8 listopada 1863 lata. Autorami pomnika wystąpili naraz dwie słynnych w Odessie i za jej granicami osobowości: monachijski rzeźbiarz F. Bruggier i odeski architekt F. Boffo.
Na dzisiejszy dzień, Soborowy plac stanął schronieniem nie tylko dla wierzących, ale też dla ludzi sztuki, tu rozmieścił się tak nazywany «bazarczik sztuk», gdzie każdy pragnący może nabyć obraz albo pamiątkę pracy ręcznej.


SŁYNNE PLACE ODESSY

ODESSA: HISTORIA I OSOBOWOŚCI

PRZEGLĄDOWA WYCIECZKA PO ODESSIE