WOIENNE (WOJSKOWE) ZEJŚCIE. ODESSA (ODESA)

Wojskowe zejście w swojej historii zmieniło mnóstwo nazw. Przyczyna dosyć prosta. Stąd zaczynała się jedna z najgłównych transportowych arterii – co łączyło miasto z Praktycznym (Wojskową) portem. Droga przechodziła po talwegu Wojskowej belki, przekraczała Deribasowskuju, Grecki bazar, szła po Aleksandrowskiemu prospekcie do Wolnego rynku i dalej – do Przywozowego placu. Więc, całe to była jakby jedna długa ulica, co jednocześnie mianowało się Aleksandrowską, Hawańską i Starobazarną.
Z czasem ta magistrala rozpadła się na fragmenty: zejście, prospekt, ulicu i trzy rynkowe place. Z kolei, zejście najpierw mianowało się prosto Wojskową belką, potem Portowym, Wojskowym, Hawańskim, Sabaneiewskim, Sabaneiewym, Sabanskim, Wojskowym hawańskim, Woroncowskim, Rządowym zejściem, a także Portową ulicą.
Wojskowa belka zakończała się koło Greckiego bazaru, i przez ją były przewrócone kamienne mosty: Sabaneiew (1828-1836), tak zwany Deribasowskij czy Gimnazkij (1811-1812) i jeszcze jeden, jest bezimienny, – na przecięciu dzisiejszych Łanżeronowskoj i Hawańskoj (1810). Z czasem wierzchołki wąwozu zasypywały razem z dwoma ostatnimi mostami, i ta działka faktyczno składa dzisiejszą ulicę Hawańsku.