TROCHĘ O UKRAIŃSKICH PIENIĄDZACH

Historia ukraińskiej waluty sięga czasów Rusi Kijowskiej i pochodzi od słowa „hrywna” – starożytnej ozdoby na szyje, a także wagowej, rachunkowej i monetarnej jednostki, co miało rozpowszechnienie na niwach współczesnej Ukrainy.
Hrywna zostawała pieniężną jednostką na Rusi do XIV stulecia. Podczas mongoło-tatarskiego najazdu (z drugiej połowy XIII stulecia) srebrne hrywni stanęły dzielić, rąbiąc ich wpół. Tak pojawiły się ruble (od słowa rąbać, czyli klocek hrywni), które stały się główną pieniężną jednostką na ukraińskich ziemiach w składzie Wielkiego księstwa Moskiewskiego, Moskiewskiego Królestwa i Rosyjskiego imperium aż do XX stulecia. Na reszcie ukraińskich ziemiach w składzie innych państw, w te czasy kursowały takie dewizy jak Osmanskie akcze, polskie talary, groszy i złote, holenderskie levendaldery, niemieckie marki, węgierskie i austro-węgierskie guldeny, fłoriny, korony i inne.
Ukraińska Ludowa republika za Czwartym uniwersałem 22 stycznia 1918 roku była głoszona przez „samodzielną, nie od kogo nie zależnym państwem”) i Centralna Rada 1 marca 1918 roku uchwaliła ustawę o zaprowadzaniu nowej pieniężnej jednostki – hrywnie, która podzielała się na 100 szagiw. Hrywnia istniała do ogłoszenia Ukraińskiej radzieckiej republiki.
Jest uchwalony 24 sierpnia 1991 roku Akt ogłoszenia niezależności Ukrainy otworzył drogę dla zaprowadzania w młodym państwie własnej narodowej waluty. Jej, do przedłużenia tradycji Rusi Kijowskiej i okresu Ukraińskiej rewolucji 1917-1921 lat, było rozstrzygnięto nazwać hrywnią.

Dziś w obrocie przebywają monety nominałem 10, 25, 50 kopijok, 1, 2 hrywni i banknoty nominałem 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000 hrywien. Z 1 lipca 2018 roku bank Narodowy Ukrainy wstrzymał wypuszczanie monet nominałami 1, 2, 5 i 25 kopijok. Z 1 października 2019 roku monety w 1, 2 i 5 kopijok przestały być prawnym płatniczym środkiem w Ukrainie, 25 kopijok tymczasem pozostaną takimi lecz stopniowo będzie pochodziły z obiegu. W ciągu 2018-2020 lat wprowadzają się monety nominałami 1, 2, 5 i 10 hrywien które stopniowo zamienią banknoty odpowiednich nominałów. 25 października 2019 roku do obiegu była wprowadzona banknotu nominałem 1000 hrywien. Po zakończeniu uporządkowywania nominalnego szeregu monet i banknot hrywni, w obrocie będą przebywały monety nominałem 10, 50 kopiejek, 1, 2, 5, 10 hrywien i banknotów nominałem 20, 50, 100, 200, 500 i 1000 hrywien.

Literowy kod – UAH
Cyfrowy kod – 980